مهندسین مشاور مبناراه

در راستای تحقق سیاستهای دولت مبنی بر بکار گیری امکانات بخش خصوصی در ارائه و انجام خدمات تصدی گری و به منظور مشارکت در سازندگی و آبادانی کشور ، مهندسین مشاور مبنا راه البرز (سهامی خاص) در سال 1387 تاسیس گردید. اهداف و وظایف این مشاور همگام با توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی ، مطابق با مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات مدیره و مدیرعامل رسیده است.و با ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع و با کیفیت مطلوب در زمینه های مختلف ژئوماتیک از قبیل : ژئودزی ، فتوگرامتری ، آبنگاری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS ، سنجش از دور RS ، اقدام به همکاری با سازمانها و ارگانهای مختلف می نماید. این مشاور دارنده گواهینامه پایه 3 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تخصص نقشه برداری زمینی با برخورداری از متخصصین مجرب و کارآزموده و تجهیزات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ژئوماتیک به امکان تهیه نقشه های رقومی در مقیاس های مختلف دست می یابد. امید است این مشاور با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب با برنامه ریزی مدون و تلفیق دانش و تخصص افراد صاحب نظر در علوم و فنون مختلف نقش پویایی در انجام طرحهای عمرانی کشور ایفا کند و جهت پویایی و بروزرسانی دانش فنی و ارتباط نزدیکتر با جامعه نقشه برداری و مجامع مهندسی و دپارتمانهای فنی و نقشه برداری دانشگاههای معتبر و دستگاههای اجرایی در ارتباط است.