مهندسین مشاور مبناراه » نقشه برداری زمینی

اهمیت فوق العاده فعالیت های نقشه برداری در مراحل مختلف طراحی، اجرا و نظارت پروژه های صنعتی وعمرانی گوناگون، از دیر باز تا کنون به عنوان مهمترین اصل مورد توجه مشاوران و پیمانکاران این پروژه ها بوده است

پاره ای از خدمات قابل ارائه توسط مهندسین مشاور مبنا راه البرز :

- طراحی و ایجاد شبکه های کنترل ژئودتیکی برای کنترل سازه های بزرگ مهندسی

- تهیه نقشه های مسطحاتی ، توپوگرافی ، کاداستر در مقیاسهای مختلف با نقشه برداری زمینی

- پیاده سازی پلان شهرکها،کارخانه ها، کارگاها

- نقشه برداری زیر زمینی جهت پروژه های معدن،تونل،مترو

- تهیه نقشه های مورد نیاز پروژه های عمرانی ، راهسازی،آبرسانی و خطوط انتقال نیرو و پیاده سازی مسیر