مهندسین مشاور مبناراه » ژئودزی ماهواره ای GPS

امروزه با پیشرفت چشمگیر سیستم­های تعیین موقعیت از جمله GPS در اقصی نقاط دنیا می­توان با بهره­ گیری از این سیستم و یا سیستم­های مشابه به تعییم موقعیت نقاط با دقت و سرعت مناسب پرداخت.

پاره ای از خدمات قابل ارائه توسط مهندسین مشاور مبنا راه البرز :

· ارائه خدمات فنی در زمینه کنترل جابجایی و تغییر شکل سازه های بزرگ مهندسی

تهیه نقاط کنترل برای تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی توسط GPS

تهیه نقشه  توپوگرافی با استفاده از RTK DGPS

تهیه سیستمهای رد گیری، مانیتورینگ و کنترل وسایل نقلیه برای سازمانها و ارگانها با استفاده از GPS