مهندسین مشاور مبناراه » معرفی شرکت

در راستای تحقق سیاستهای دولت مبنی بر بکار گیری امکانات بخش خصوصی در ارائه و انجام خدمات تصدی گری و به منظور مشارکت در سازندگی و آبادانی کشور ، مهندسین مشاور مبنا راه البرز (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید.

اهداف و وظایف این مشاور همگام با توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی ، مطابق با مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات مدیره و مدیرعامل رسیده است.و با ارائه خدمات فنی و مهندسی متنوع و با کیفیت مطلوب در زمینه های مختلف ژئوماتیک از قبیل : ژئودزی ، فتوگرامتری ، آبنگاری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS ، سنجش از دور RS ، اقدام به همکاری با سازمانها و ارگانهای مختلف می نماید.

این مشاور دارنده گواهینامه پایه ۳ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تخصص نقشه برداری زمینی با برخورداری از متخصصین مجرب و کارآزموده و تجهیزات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ژئوماتیک به امکان تهیه نقشه های رقومی در مقیاس های مختلف دست می یابد.

امید است این مشاور با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب با برنامه ریزی مدون و تلفیق دانش و تخصص افراد صاحب نظر در علوم و فنون مختلف نقش پویایی در انجام طرحهای عمرانی کشور ایفا کند و جهت پویایی و بروزرسانی دانش فنی و ارتباط نزدیکتر با جامعه نقشه برداری و مجامع مهندسی و دپارتمانهای فنی و نقشه برداری دانشگاههای معتبر و دستگاههای اجرایی در ارتباط است.

خط مشی : شرکت مهندسین مشاور مبنا راه البرز این خط مشی کیفی را جهت انجام ماموریت خود برگزیده است :

• تامین منابع لازم به منظور استقرار سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الگوی ISO 9001-2000

• بهبود مستمر و اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001-2000 و فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت حرکت به سوی مدیریت کیفیت TQM

• توجه به اصل مشتری مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان از طریق شناسایی و تامین سریع و به موقع نیازمندی های آنان

• بهبود مداوم کیفیت تولید اطلاعات دقیق مکانی به روش رقومی از طریق ارزیابی مداوم و موثر فرآیندها

• بکار گیری فناوری های پیشرفته روز در تهیه سریع و دقیق نقشه و اطلاعات مکانی

• بهره گیری از دانش و خلاقیت نیروی جوان و استفاده از تجربیات موجود

• ارتقاء قابلیتها و توانمندی های کارکنان از طریق آموزش های مستمر رعایت مقررات و قوانین کشور